Henry Ford Thought Quote Positief Denken

10 positief denken spreuken voor een positief leven

In dit bericht wil ik je 10 spreuken geven die je helpen positief te denken. Met de onderstaande 10 positief denken spreuken wil ik je het concept van positief denken duidelijk maken. De positief denken spreuken zijn geleend van de grote denkers van vroeger en van nu.

10 Positief denken spreuken: nr 1

“If you say you can or you can’t you are right either way”
― Henry Ford

Deze eerste positief denken spreuk van deze selectie van 10 positief denken spreuken is van Henry Ford. Henry Ford is de oprichter van het automerk Ford. Hij stelde dat het niet uit maakt of je nu zegt dat je het kunt of niet kunt. Volgens Henry Ford heb je in beide gevallen gelijk. Je denken beïnvloed namelijk je handelen. Denk je dat je iets kunt, dan zal je op een andere manier handelen als dat je voor je zelf denkt dat je iets niet kunt. De energie van je denken wordt in het eerste geval omgezet in de acties die ervoor zorgen dat het lukt. In het geval dat je denkt dat het niet lukt, dan zal die energie resulteren in een mislukt resultaat. Mensen die denken dat iets niet kan, nemen vaak zelfs niet eens de moeite om actie te ondernemen. Het is logisch dat de actie “niet handelen” zal resulteren in “niet lukken”. Dat snapt iedereen! Betrap je jezelf op een “het kan niet”, bedenk dan dat je deze gedachte kunt vervangen voor een “het kan wel” gedachte. Het enige wat je daarna moet doen is bedenken welke acties je gaat ondernemen om het onmogelijke mogelijk te maken.

10 Positief denken spreuken: nr 2

“Its a mathematical fact that two negatives make a positive so even under adverse circumstances think positively.”
― Amit Abraham

Amit Abraham is een psycholoog die een groot aantal artikelen en psychologie boeken op zijn naam heeft staan. Zijn spreuk “het is een wiskundig feit dat twee negatieven een positieven maken dus zelf onder ongunstige omstandigheden, denk positief” is een van zijn beste positief denken spreuken die naar mijn mening de spreuk van Henry Ford goed onderstreept. Je moet er namelijk op vertrouwen dat het beter is om positief te denken, juist in die omstandigheden waarin je jezelf onmogelijk kunt voorstellen dat je positief kunt denken gezien de omstandigheden. Wat er ook gebeurd in je leven – en hoe moeilijk dit ook is – het is belangrijk dat je de positieve kanten van de situatie zoekt van een negatieve situatie. Je moet positief blijven denken want na regen komt altijd weer zonneschijn. Sterker nog: met je manier van denken ben je zelf in staat om te beslissen wanneer het stopt met regenen en de zonnestralen weer door de wolken heen breken.

10 Positief denken spreuken: nr 3

“Rewriting the negative beliefs you have learned is the essence of becoming the director of your life.”
― Deborah Day

Deborah Day is een Canadese filmregisseur en schrijfster van het boek “Be happy now!”. Haar spreuk “Het herschrijven van de negatieve overtuigingen die je hebt geleerd is de essentie in het worden van de regisseur over je leven.” sluit aan bij de eerste twee spreuken. Voor positieve denkers is het namelijk heel gemakkelijk om de lessen die ze hebben geleerd van de eerste twee spreuken toe te passen in hun leven. Voor de van nature negatieve denkers (die negatieve gedachten zijn gebaseerd op negatieve overtuigingen) is dit een stuk minder gemakkelijk. Toch is het heel erg belangrijk om keihard te werken aan het elimineren van de negatieve overtuigingen die je belemmeren in je leven. De negatieve overtuigingen die je hebt ontwikkeld, die komen voort uit eerdere ervaringen in je leven. Toch bieden ze geen garantie dat toekomstige ervaringen op dezelfde manier zullen verlopen. Dit geldt natuurlijk ook voor eerdere positieve ervaringen in je leven. Het heeft dus geen zin om je vast te houden aan je ervaringen in eerdere situaties (zowel positief als negatief). Sta open voor iedere nieuwe ervaringen zonder dat je jezelf laat remmen door gebeurtenissen uit het verleden.

10 Positief denken spreuken: nr 4

“If someone tells you, “You can’t” they really mean, “I can’t.”
– Sean Stephenson

Sean Stephenson is een Amerikaanse therapeut, schrijver van zelfhulp boeken en hij is motivatial spreker. Zijn spreuk “Als iemand je verteld dat je het niet kan, dan bedoelen ze eigenlijk dat ze het zelf niet kunnen.” is een mooie spreuk als je bedenkt dat Sean is geboren met osteogenesis imperfecta. Het gevolg hiervan is dat hij nog geen meter lang is en hele broze botten. Sean zit in een rolstoel. Sean zal als geen ander vaak te maken hebben gekregen met de beperkende overtuigingen van andere mensen die zich niet konden voorstellen dat Sean iets zou kunnen omdat zij zelf niet konden zien waarom hij het wel zou kunnen. Veel mensen geven met alle goede bedoelingen adviezen dat je iets beter niet kan doen of dat iets niet kan. Laat je er niet door weerhouden. Jij kunt het onmogelijke mogelijk maken als jij zelf denkt dat het wel kan. Zegt iemand tegen je dat het niet kan, denk dan aan de quote van Sean en bewijs het tegendeel. Sean heeft een inspirerende TEDx talk die ik graag met je wil delen.

10 Positief denken spreuken: nr 5

“It is your responsibility to make sure that positive emotions constitute the dominating influence of your mind.”
― Napoleon Hill

Deze spreuk is een van de vele positief denken spreuken van Napoleon Hill (Amerikaan en èèn van de eerste auteurs van zelfhulp boeken). Hill stelt dat het jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat positieve emoties vormen een overheersende invloed hebben op je geest. Je emoties zijn bepalend zijn voor je gedachten. Positieve emoties genereren positieve gedachten.

10 Positief denken spreuken: nr 6

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.”
– Viktor Frankl

Victor Frankl was psycholoog en overlever van de Holocaust. Ik denk dat er geen beter voorbeeld is van een persoon die proefondervindelijk heeft kunnen vast stellen dat zelfs in de meest absurde, pijnlijke en inhumane situaties het leven potentieel zinvol is. Frankl zat van 1942 tot aan de bevrijding in verschillende concentratiekampen. Frankl zegt in bovenstaande positief denken spreuk dat als we niet langer in staat zijn om de situatie te veranderen we uitgedaagd worden om onszelf te veranderen.

10 Positief denken spreuken: nr 7

“With everything that has happened to you, you can either feel sorry for yourself or treat what has happened as a gift. Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to choose.”
– Dr. Wayne W Dyer

Ook Wayne Dyer, èèn van de grootste spirituele leiders in onze wereld heeft vele positief denken spreuken op zijn naam staan. Onderstaande spreuk is een belangrijke quote om te beseffen dat in alles wat je “overkomt” een kans aanwezig is om te groeien als persoon. Leer om dankbaar te zijn voor de gebeurtenissen in je leven die je eigenlijk liever niet had meegemaakt, simpelweg omdat ze je de kans hebben gegeven om als persoon te groeien.

10 Positief denken spreuken: nr 8

“We don’t see things as they are, we see them as we are.”
– Anaïs Nin

De Franse schrijfster Anaïs Nin had het goed gezien dat we de dingen niet zien zoals ze zijn, maar dat we ze zien zoals wij zelf zijn.  In de NLP zeggen we “De kaart is niet het gebied”. Iedereen heeft zijn eigen visie op de werkelijkheid. Voor iedereen is de werkelijkheid dus anders. Als je kunt begrijpen dat de werkelijkheid niet de werkelijkheid is die jij op dat moment ziet, dan is het gemakkelijker om je te verplaatsen in de werkelijkheid zoals anderen die zien. Dit zou kunnen leiden tot meer begrip en respect voor de mening van een ander. Ook is het gemakkelijker om een werkelijkheid te zien zonder dat je daar een negatief waardeoordeel (en de bijbehorende emotie) vast koppelt aan een gebeurtenis. Ben jij negatief ingesteld, dan zal je een negatievere perceptie hebben van gebeurtenissen dan wanneer je een positieve instelling hebt.

10 Positief denken spreuken: nr 9

“The difference in winning and losing is most often…not quitting.”
– Walt Disney

Walt Disney heeft ooit gezegd dat “doorgaan” het verschil is tussen winnen en verliezen. Het gebeurt heel vaak dat mensen de moet opgeven om door te gaan. Waarschijnlijk realiseren ze zich niet, hoe dicht ze dan zijn bij de overwinning. Onthoud altijd goed: hoe moeilijker het wordt, hoe dichter je staat bij de grote doorbraak. Als je jezelf dit steeds weer realiseert als het moeilijk wordt, dan helpt dit je om nog even vol te houden.

10 Positief denken spreuken: nr 10

“Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree, you still believe it to be a beautiful place.” – Kurt Vonnegut

De laatste van de 10 positief denken spreuken die ik je nog wil meegeven komt van Kurt Vonnegut, een romanschrijver en schilder uit de Verenigde Staten. Hij zegt: “Blijf zachtaardig. Laat de wereld je niet verharden. Laat geen haat ontstaan door pijn. Laat verbittering niet je lieftalligheid afpakken. Blijf er trots dat, ondanks dat de rest van de wereld het misschien niet met je eens is, je blijft geloven in een mooie wereld.”.

About Maurice